HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
คณะผู้บริหาร
 
 


นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรี
โทร.085-9559991
 


นายแดง สุวรรณคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
โทร.089-8031058


นายปราบภณ สิงห์ทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
โทร.086-7912818
 


นายไพบูลย์ นาคินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
โทร.089-8012642


นายวรเศรษฐ์ ภัทรพัฒนสิทธิ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
โทร.0945539333
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473