หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
เทศบาลตำบล ธารเกษม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
อาชีพประชากรในตำบลธารเกษม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานหน่วยงานเอกชน
และอาชีพอื่นๆ
ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ทางตอนเหนือลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบเชิงเขา ใช้เป็นที่เพาะปลูกพืชไร่ ส่วนพื้นที่ตอนกลาง และตอนใต้ มีลักษณะเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน และพื้นที่เกษตรกรรม
 
สถาบันและ
องค์กรทางศาสนา

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99

วัด จำนวน 5 แห่ง
ความปลอดภัยในชุมชน

หน่วยบริการประชาชนตำบลธารเกษม
    จำนวน 1 แห่ง
 
การศึกษาในชุมชน
         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ร.ร.ขยายโอกาสฯ)
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
           

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล
    จำนวน 2 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรีบุญโสภณ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารเกษม

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
 
แหล่งน้ำ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 2 สาย

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง

ฝาย จำนวน 6 แห่ง
ไฟฟ้าในชุมชน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ส่วนย่อย) จำนวน 1 แห่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง

ตำบลธารเกษมมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100
 
การคมนาคม
   

ถนนสายสำคัญ ที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับอำเภอพระพุทธบาท และอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ ถนนสายตรี (พระพุทธบาท - โคกตูม), ถนนสายเอก และถนนสายโท
 
การคมนาคมติดต่อกันในตำบล ระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ใช้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
         

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 1 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

โกดังเก็บพืชผลทางการเกษตร,เก็บปุ๋ย
    จำนวน 5 แห่ง

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์ปีก จำนวน 14 แห่ง

โรงเรือนเลี้ยงไก่,เป็ด,สุกร จำนวน 1 แห่ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(ส่วนย่อย) จำนวน 1 แห่ง
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
 
รีสอร์ท, บ้านเช่า จำนวน 10 แห่ง
 
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด,ร้านอาหาร,ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว จำนวน 33 แห่ง
 
อู่ซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง
 
โรงกลึงโลหะ,ผลิตอะไหล่ จำนวน 3 แห่ง
 
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 2 แห่ง
 
การสื่อสารในชุมชน

หอส่งกระจายเสียง จำนวน 1 จุด
ประปาในชุมชน

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 33 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441