HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


วัสดุงานบ้านงานครัว [ 28 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ 9 ช่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อยางรถยนต์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4923 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินพัฒนา [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย หมู่ที่ 5 ซอย 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]ซื้อเพื่อนำมาใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินพัฒนาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลธารเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ เลขครุภัณฑ์ 416-58-00026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ ไฟฉายสปิตไลท์ กระบองไฟฟ้าจราจร และ กรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร เลขครุภัณฑ์ 417-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลธารเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473