HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 นม ยู.เอช.ที ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 นม ยู.เอช.ที ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 นม ยู.เอช.ที ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2564 ]ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2564 ]ซื้อถังรองรับขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2564 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คเครื่องยนต์ตามระยะเวลา รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 3563 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4923 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441