HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ เลขครุภัณฑ์ 416-61-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 85-5378 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามมติ ครม.เมื่วันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2563 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาเต็นท์ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อค่าของรางวัลสำหรับเข้าร่วมแข่งขันร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อค่าของรางวัลสำหรับกิจกรรมการแสดงความสามารถบนเวที จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473