HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาเต็นท์ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อค่าของรางวัลสำหรับเข้าร่วมแข่งขันร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อค่าของรางวัลสำหรับกิจกรรมการแสดงความสามารถบนเวที จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงเด็กโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์สี่ประตู พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กง 3375 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ (รถตู้) พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน นข 3563 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายบนเวทีโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาดนตรีพร้อมเครื่องเสียง (รำวงย้อนยุค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473