HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ ทต.ธารเกษม
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 036-263-169
- งานกองช่าง โทร 036-200-205
- งานอื่นๆ โทร 036-263-473
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธารเกษม
“ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ ทต.ธารเกษม
ศาสนสถานในตำบลธารเกษม
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
   
  CLICK
 
..................................
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ปภ.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย เช่นอุบัติเหตุ น้ำท้วม วาตภัย ไฟ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 10 
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยใส่ให้สนุก [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 17 
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้่งการ [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ ข่าวตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานจัดหางานจ [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลธารเกษม ใสสะอาด 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาช [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นาย [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 9 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มกรา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
เทศบาลตำบลธารเกษม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ.ที่ทำการเทสบาลตำบลธ [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๓ [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๓ [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.3 ถนนซอย 3 สายตรีซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 68 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนคสล. หมู่ที่ 3 ซอย 3 สายตรีซ้าย [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 107 
 
ประกาศผลการผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย หมู่ีที่2 ซอย7 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 67 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 60 - 0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]ซื้อโต๊ะทำงานหน้าเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 4 ลิ้นชัก พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเ [ 25 ก.พ. 2564 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
ดูทั้งหมด
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีมกราคม 2564 [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือนธันวาคม 63 และมกราคม 64 [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ และขอให้สถานศึกษาส่งเอกสาร [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
การจัดทำโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
เลื่อนกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching CLT)  [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอปท. [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญจรสำหรับบุคลากรท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
การประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานผลข้อมูล เพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู “การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยง ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการเราชนะ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ดูทั้งหมด
 
 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถังใส (แบบเปลี่ยนถัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นายาว พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านลำ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองย่างเสือ ขอส่งข้อมูลรายรับ รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้คลังจังหวัดสระบุรี [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลิ่งชัน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองย่างเสือ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อบต.หนองย่างเสือ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ชะอม ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถังระบบประปา ขนาด 20 ลบ.ม.หมู่ที่ 11 บ้านเจ็ดค [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ชะอม ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) หมู่ที่ 10 บ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ขอความช่วยเหลือถนนและเขื่อนพังชำรุด (16 ก.ย. 2563)    อ่าน 91  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2562)    อ่าน 1408  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ธารเกษม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473