HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธารเกษม
“ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ ทต.ธารเกษม
ศาสนสถานในตำบลธารเกษม
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
   
  CLICK
นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
ไม่ว่าประเทศไทยจะเจอวิกฤติมาแล้วสักกี่ครั้ง เราก็ผ่านไปได้ด้วยกัน ครั้งนี้ก็เช่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลธารเกษม ขอแจ้งหยุดการรับซื้อขยะไว้เป็นการชั่วคราว [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลธารเกษม เปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
การตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รั [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศรับสมัครผู้มีความต้องการฝึกอาชีพใน 3 สาขา [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยา [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
แผนการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๓ (นาปี) [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ในชีวิตประจำวัน [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก กศน.พระพุทธบาท [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์จุดคัดกรอง 10-14 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ขจองธนาคาร ธกส.สาขาพระพุทธบาท [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
หยุดการระบาดโควิด 2019 [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศจามมาตรการป้องกันและความเสีย่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
โตไปไม่โกง [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนปีการศึกษา2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 37 
แจ้งกำหนดการโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 21 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.3 ถนนซอย 3 สายตรีซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนคสล. หมู่ที่ 3 ซอย 3 สายตรีซ้าย [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 3 สายตรีซ้าย ด้ว [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านริมเขาเก้าชั้น หมู่ที่ 5 [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิ [ 13 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้สำหรับรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 85-5378 สระบุรี [ 12 พ.ค. 2563 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ดูทั้งหมด
 
 
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต เดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่อปท. [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.เดือนเมษายน 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ \"วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID-19\\\" [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ขอส่งแนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
เผยแพร่บทความให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลัก [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 50 
ประกาศหลักเกฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบร [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
แจ้งเวียนผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 1 (เพิ่มเติม) [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
การสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 208 
การพักชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจและประเมินตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
ดูทั้งหมด
 
 
ทต.หน้าพระลาน [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน แจกเบี้ยยังชีพ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน โครงการอบรมผู้นำชุมชน [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หน้าพระลาน กิจกรรมปลูกผักสวนครัว [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน ประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาล [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน โครงการวันเทศบาล [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน กองทุนธนาคารขยะ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน กองทุนธนาคารขยะ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าน้อ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านยาง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน เน้นย้ำมาตรการเชิงรุกการเฝ้าระวังติดเชื้อไข้หวัด covid 19 พร้อมทั้งมอบหน้ากากกัน [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านยาง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน แจกเบี้ยยังชีพ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน กิจกรรมฝึกทำเจลแอลกอฮอร์ล้างมือให้แก่แกนนำสุขภาพ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2562)    อ่าน 1315  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ธารเกษม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473