HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธารเกษม
“ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ ทต.ธารเกษม
ศาสนสถานในตำบลธารเกษม
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
   
  CLICK
นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 


-กิจการสภา- [ 27 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลิอกตั้งประจำเทศบาลตำบลธา [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 10 
เชิญชวนสร้างฝายถวายพ่อหลวง [ 6 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 8 
โครงการธนาคารขยะ เดือน มกราคม 2563 [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์รับเงินผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันจันทร์ ที่ 11 พ.ย. 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
แจ้งกำหนดการโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสระบุร [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิืขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมา [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ.อำเภอพระพุทธบาท [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ กศน.อำเภอพระพุทธบาท [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือ คนไข้ติดเตียง และ [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี - ผ้าป่าขยะ (ขยะมีค่า) เพื่อร่วมทำบุญสมทบทุนชมรมผู้สู [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สสส. ขอประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบ [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์โครงการขยะอันตรายแลกไข่ [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
พิธีพระราชทานอาหารสัตว์ พระราชทาน [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกวดราคาจัดซื้อรถยต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) [ 29 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคาร ศพอส. [ 19 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 31 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาเต็นท์ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธ [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อค่าของรางวัลสำหรับเข้าร่วมแข่งขันร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕ [ 9 ม.ค. 2563 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" รุ่นที่ 1-15 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว465  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว464  [ 18 ก.พ. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว482 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว481 [ระเบียบฯ] [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ดูทั้งหมด
 
 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืนเพิ่มเติม [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิค คนไทยไปฝึกงานประเทศญีปุ่น 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานีกำจัดขยะมูลฝอย [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 14 
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 19 
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัมนาฝีทือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่ อปท. [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 21 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 35 
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 29 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับมาตรฐาน GECC ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 30 
ทุนอบรมหลักสูตร rural development [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 27 
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 44 
การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 31 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5/ PM10) ปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 41 
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน LCT [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 32 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 33 
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 39 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ เดือนมกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 52 
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฯ [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 43 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ 12 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 36 
ดูทั้งหมด
 
 
ทต.หน้าพระลาน กองทุนธนาคารขยะ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศราคากลางโครงการจัดหาสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเสริมพั [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัว ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัว จดหมายข่าว สาระน่ารู้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัว การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัว ข้อเท็จจริงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัว Timeline ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัว ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ และสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัว อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัว ภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บังคับใช้ ปี 2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2562)    อ่าน 1283  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ธารเกษม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473