HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธารเกษม
“ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ ทต.ธารเกษม
ศาสนสถานในตำบลธารเกษม
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
   
  CLICK
นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มกรา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
เทศบาลตำบลธารเกษม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ.ที่ทำการเทสบาลตำบลธ [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๓ [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๓ [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๓ [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๓ [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๓ [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญผู้จ้างงาน /ผู้รับงานไปทำที่บ้า [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศบาลตำบลธารเกษม เรื่องรายชื่อผู้สิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธืการเลื่อนการจัดโครงการศึกษาดูงานจังหวัดน่านออกไปโดยไม่มีกำห [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๓ [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๓ [ 18 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุน YLP ประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๓ [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.3 ถนนซอย 3 สายตรีซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 64 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนคสล. หมู่ที่ 3 ซอย 3 สายตรีซ้าย [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 78 
 
ประกาศผลการผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย หมู่ีที่2 ซอย7 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ยู.เอช.ที.) ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อแอลกอฮอล์แฮนด์เจล ขนาด 500 ml จำนวน 570 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว158 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว154  [ 27 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2563 สน.คท. มท 0808.3/ว148 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2564 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) สน.บถ. มท 0809.3/ว142  [ 27 ม.ค. 2564 ]
รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง กสว. มท 0820.3/ว153 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว509  [ 26 ม.ค. 2564 ]
ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว151  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กค. มท 0803.4/ว150  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1210-1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12 สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1151-1171 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1147-1150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 กพส. มท 0810.8/ว133  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว145  [ 25 ม.ค. 2564 ]
แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) กสว. มท 0820.2/ว143  [ 25 ม.ค. 2564 ]
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว141  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว140 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ดูทั้งหมด
 
 
การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
เลื่อนการอบรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563). [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
แบบรายงานตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (checklist) [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
มาตรการเตรียมพร้อมการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) ประจำปีการศึกษา 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดือนธันวาคม 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 23 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ดูทั้งหมด
 
 
อบต.พุคำจาน ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง ข่าวดี.. สำหรับผู้รักสุขภาพชาวเทศบาลตำบลหินกองทุกๆท่าน.. ศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลห [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังม่วง รมว.กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านลำ ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ปากข้าวสาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองย่างเสือ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่ประเมินสมรรถนะ [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าลาน งานพัฒนาภายในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน ในวันที่ 28 มกราคม 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองย่างเสือ เปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ สังกัด องค์การบริหารส่วน [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จ [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.สร่างโศก รองนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก และคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน ผู้ยากไร้ [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองสรวง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านลำ ประกาศ เรื่องราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) อัตราที่จัดเก็บในการจั [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านลำ ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าลาน งานพัฒนาภายในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน ในวันที่ 27 มกราคม 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ขอความช่วยเหลือถนนและเขื่อนพังชำรุด (16 ก.ย. 2563)    อ่าน 79  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2562)    อ่าน 1386  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ธารเกษม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473