HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธารเกษม
“ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ ทต.ธารเกษม
ศาสนสถานในตำบลธารเกษม
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
   
  CLICK
นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝน [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
มติคณะรัฐมนตรี [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศ การรับซื้อขยะประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครง อว. สร้างงานเฟส 2 [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระ [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
เทศบาลตำบลธารเกษม เชิญชวน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
เรื่อง ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะที่ ๒” จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราทั่วประ [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
เรื่อง แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
เรื่อง ผ่อนคลายแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่ [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
เรื่อง รัฐบาลเยียวยา ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้ร [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
เรื่อง การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ? [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีววิต [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็ [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
เรื่อง มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔ ทั่วประเทศ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
เรื่อง ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเพื่อป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
เรื่อง การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่ 1 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
เรื่อง ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.3 ถนนซอย 3 สายตรีซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนคสล. หมู่ที่ 3 ซอย 3 สายตรีซ้าย [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเ [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 3 สายตรีซ้าย ด้ว [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารเกษม ประจำเดือน สิงห [ 31 ก.ค. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินพัฒนา ประจำเด [ 31 ก.ค. 2563 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2563 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11465-11540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11413-11464 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2347  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2344  [ 6 ส.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2332  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดูทั้งหมด
 
 
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวด3/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
โครงการสอนออนไลน์ Project 14 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
การจัดทำข้อมูลการเสนอคำขอเพิ่้มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ขออนุมัติงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 3 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อปท. ปีงบ 63 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
แจ้งการโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาเดือนมิถุนายน-กันยายน 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
การปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 7 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 245 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 68 
ดูทั้งหมด
 
 
ทต.หนองโดน ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้้อจัดจ้าง ราคากลางแล [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองโดน การเปิดเผยข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณร [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง โครงการครอบครัวอุ่นรัก ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลหินกอง [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์( เครื่องคอมพิวเตอร์)วช้ในการงานก [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดวื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โด [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง โครงการพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง ประจำปีการศึกษา 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นายาว ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บริเวณสายคันคลองซอย 4 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธี [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ชะอม ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะเหรี่ยงคอม้า [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจัางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภ [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ก่อสร้างแท้งค์น้ำบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขนส่งแจ้งการให้บริการรับชำระภาษีประจำปี สำหรับรถตามก [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ประชาสัมพันธ์งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2562)    อ่าน 1332  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ธารเกษม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473