HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธารเกษม
“ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ ทต.ธารเกษม
ศาสนสถานในตำบลธารเกษม
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
   
  CLICK
นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
รับซื้อขยะประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเดือนกันยายน 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การมอบอำนาจของผู้สูงอายุ และคนพิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยก [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
รับซื้อขยะประจำเดือน กันยายน 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์โครงการ “ตู้เย็นชุมชน เพื่อชุมชน” [ 24 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิ [ 24 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
“มติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติขยายกรอบเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครง อว. สร้างงานเฟส 2 [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระ [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
เทศบาลตำบลธารเกษม เชิญชวน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
เรื่อง ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะที่ ๒” จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราทั่วประ [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
เรื่อง แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
เรื่อง ผ่อนคลายแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่ [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
เรื่อง รัฐบาลเยียวยา ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้ร [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
เรื่อง การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ? [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีววิต [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็ [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
เรื่อง มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔ ทั่วประเทศ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.3 ถนนซอย 3 สายตรีซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนคสล. หมู่ที่ 3 ซอย 3 สายตรีซ้าย [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย หมู่ีที่2 ซอย7 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 3 สายตรีซ้าย ด้ว [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. พ.ศ. 2563) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว100  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2957  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดทำระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS เพื่อรองรับการลงทะเบียนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว2945  [ 25 ก.ย. 2563 ]
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2958  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอน ของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี กศ. มท 0816.1/ว2950  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว5622  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2932  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2943  [ 24 ก.ย. 2563 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2941 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2939  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2931  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการเข้ารับป้ายและเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ดูทั้งหมด
 
 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563) [ 27 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด -19 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ขอส่งคู่มือการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้านฯ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
แนวทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งานงบ 2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา้องถิ่นหรือผู้บริหาร้องถิ่นภายใต้สถนการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเแพาะกิจเหลือจ่าย 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ฯ [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
ดูทั้งหมด
 
 
ทต.พุกร่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลพุกร่างครั้งที่ 10/2563 [ 27 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองย่างเสือ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ เพ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ธารเกษม รับซื้อขยะประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนาก [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลิ่งชัน โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารงานและปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริห [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่าง ห้องทำงานกองช่างพร [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.หน้าพระลาน รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายพาสวูด สำหรับโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนดอกไม้ การประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.พุกร่าง โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพกาย – ใจ ผู้สูงวัยใส่ใจถือศีล” ประจำปี 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนดอกไม้ การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองแก เว็บไซต์ (ชั่วคราว) เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ให้บริการ [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ขอความช่วยเหลือถนนและเขื่อนพังชำรุด (16 ก.ย. 2563)    อ่าน 4  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2562)    อ่าน 1335  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ธารเกษม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473