HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ ทต.ธารเกษม
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 036-263-169
- งานกองช่าง โทร 036-200-205
- งานอื่นๆ โทร 036-263-473
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธารเกษม
“ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ ทต.ธารเกษม
ศาสนสถานในตำบลธารเกษม
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
   
  CLICK
 
..................................
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตาม [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 32/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ข [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
กกต. เพิ่มช่องทางแจ้งเหตุจำเป็น ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น (เลือกตั้งเทศบาล [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
เรื่อง ย้ำ วัคซีนโควิด 19 ฉีดฟรี อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ไม่มีหลักฐานทางวิชาการว่า ความดันโลหิตสูง ห้ามฉีดวัคซีน ยกเว้นกรณีความดันโลหิตสู [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
เฮ! ขึ้นทางด่วนฟรีช่วงวันจักรี – สงกรานต์’64 [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ควรฉีดวัคซีนเพื่อลดอาการป่วย การเสียชีวิต ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านท่านกันเถอะ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ขอแจ้งหยุดการรับซื้อขยะ ประจำเดือนเมษายน 2564 ไว้เป็นการชั่วคราว [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
6 วิธีรับมือ PM 2.5 [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
สธ.ระดมผู้เชี่ยวชาญ เร่งวิจัยวัคซีนโควิด 19 [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
สงกรานต์นี้วิ่งฟรี [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงและการหา [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
เรื่อง พาณิชย์ปูพรม! ลุยตรวจสอบร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาทั่วประเทศ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
เรื่อง มหาดไทยกำชับอำเภอ และท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัต [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
เรื่อง ๘ ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด 19 รวดเร็วทันใจ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
เรื่อง เตือนห้ามแลกเงิน ขายสิทธิ “เราชนะ” เข้าข่ายผิดฐาน &am [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
เรื่อง เช็กเลย! ศบค. ผ่อนคลายมาตรการ ที่ไหนทำอะไรได้บ้าง? [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.3 ถนนซอย 3 สายตรีซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 80 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนคสล. หมู่ที่ 3 ซอย 3 สายตรีซ้าย [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 123 
 
ประกาศผลการผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 78 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย หมู่ีที่2 ซอย7 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 79 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ยู.เอช.ที.) ประจำเดือน เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564 จำ [ 17 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณถนนซอย [ 15 มี.ค. 2564 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
ดูทั้งหมด
 
 
การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเองฯ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยฯ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS เดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การจัดสรรงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. .... สำหรับผูิปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2564 เงินสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมฯ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรมฯ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและและเด็กนอกระบบการศึกษาฯ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
การขยายเวลาการเก็บข้อมูลโครงการสำโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาฯ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
การรายงานผลการเรียนเฉลี่นสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ดูทั้งหมด
 
 
อบต.บ้านลำ วิธีสังเกตตัวเองมาฝาก ช่วยคลายกังวล​ หากสงสัยเราติดโควิด-19 [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.สระบุรี โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของอปท.โดยใช้ Excel ประจำปีงบ [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 168 
อบต.บ้านลำ จุด​ตรวจ​/จุด​บริการ​ประชาชน​ช่วงเทศกาล​สงกรานต์​ [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านลำ สืบสานประเพณี​วัน​สงกรานต์​ [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านป่า ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.สระบุรี งบทดลองเดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าลาน งานพัฒนาภายในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน ในวันที่ 9 เมษายน 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.โคกสว่าง ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.พุคำจาน การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.พุคำจาน โครงการการบริหารจัดการขยะอันตรายตำบลพุคำจาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนเมษา [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ธารเกษม ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตาม [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หินกอง ประชาสัมพันธ์.. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ป [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2ปีงบประ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ตลาดน้อย [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.สระบุรี ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งงใส สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 12  ตอบ 0  
ขอความช่วยเหลือถนนและเขื่อนพังชำรุด (16 ก.ย. 2563)    อ่าน 105  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2562)    อ่าน 1442  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ธารเกษม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473