หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
สมาชิกสภา
 
 


นางปราณี สุขสำราญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลธารเกษม
 


นายสนอง จันทร์สุเทพ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลธารเกษม


นายจุมพฏ ปลื้มสำราญ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลธารเกษม
 
สมาชิกสภา
 


นายยุทธพงษ์ แสงทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารเกษม เขต1


นายชะโอด ขวัญสำองค์สกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารเกษม เขต1


นายทวีศักดิ์ สวนงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารเกษม เขต1


นางสมปอง กัญญาเงิน
สมาชิกสภเทศบาลตำบลธารเกษม เขต1


นายนิพนธ์ กลั่นประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารเกษม เขต2


นางสมพิศ โกวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธารเกษม เขต2
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441