หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
กิจการสภา
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธารเกษม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 18 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 28
 


 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธารเกษม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธารเกษม (ศูนย์พัฒนาคุณภาพขีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) [ 18 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 16
 
 
     


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลธารเกษม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธารเกษม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 18 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 16
 


 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธารเกษม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธารเกษม (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) [ 18 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 14
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธารเกษม ครั้งแรก วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธารเกษม (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) [ 18 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 13
 


 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธารเกษม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 18 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 13
 
  (1)     2      3      4   
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441