HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
ชอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562  
 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยเทศบาลตำบลธารเกษม  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี  2562  ในหัวข้อเรื่องการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  ดังนั้น  ทางเทศบาลตำบลธารเกษม จึงขอเชิญท่านที่ได้ลงทะเบียนกับทางเทศบาลตำบลธารเกษม  มาเข้ารับการอบรมในวัน  พฤหัสบดี  ที่  18  กรกฎาคม  2562  ตั้งเวลา  08.00  เป็นต้นไป  ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลธารเกษม  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ขอบคุณค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 21.55 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473