HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชาสัมพันธ์โครงการขยะอันตรายแลกไข่  
 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยเทศบาลตำบลธารเกษม ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะนำกลับไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่7 (สระบุรี) มอบหมายให้บริษัทเอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนชัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการจัดการฝึกอบรม และจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะนำกลับไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลธารเกษมจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธารเกษมคัดแยกขยะอันตรายและนำขยะอันตรายมาเข้าร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ในวันอังคาร ที่3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ.เทศบาลตำบลธารเกษม
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอบคุณค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 09.49 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473