HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สสส. ขอประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลธารเกษม  
 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สสส.
ขอประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลธารเกษม ที่สนใจจัดการเรียนการสอน เรื่องการรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากการพนันและอุบัติเหตุทางท้องถนนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของโครงการเพื่อสามารถดาวน์โหลดองค์ความรู้กระบวนการสอนผ่านแนวทางการพัฒนาการยับยั้งชั่งใจแบบ Executive Function ที่โครงการใช้ในการพัฒนาเด็กให้รู้จักพอ การฝึกการคิดตัดสินใจอย่างมีเหตุและผลแบบการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) วิธีการสอนผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือกับคนในชุมชนและสื่อกิจกรรมต่างๆ (เช่น เพลง เกม กิจกรรมต่างๆ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน Facebook และ web-page โครงการอารักข์ https://www.facebook.com/ARRAGPROJECT/?modal=admin_todo_tour หรือ https://basicious.com/ARRAG/ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 15.48 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473