HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน  
 

ประกาศเทศบาลตำบลธารเกษม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน

1. ประเภทตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมารายเดือน
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ค่าตอบแทนรายเดือน  8,000.-  บาท
4. ระยะเวลาการจ้าง  6  เดือน ต่อสัญญาครั้ง
5. คุณสมบัติ
,
5.1 อายุ  25  ปี ขึ้นไป
5.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา
หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ
5.3 เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  1  ปี โดยมีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
6. รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  13 – 27  ธันวาคม  2562
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ วันที่  6  มกราคม  2563
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ  วันที่  8  มกราคม  2563
9. สมัครได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม หรือ โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 036-263473  ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 15.58 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 188 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441