HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศรับสมัครผู้มีความต้องการฝึกอาชีพใน 3 สาขา  
 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ประกาศรับสมัครผู้มีความต้องการฝึกอาชีพใน  3 สาขา ดังนี้ ๑) ช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ๒) ช่างสีรถยนต์ ๓) ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ โดยผู้เข้ารับการฝึกอาชีพไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกอบรมต่อวัน และมีหอพักไว้บริการหากไม่สามารถเดินทางไป/กลับ ได้ ทั้งนี้ ส่งใบสมัครที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลธารเกษม ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 16.08 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473