HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
เรื่อง ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เป็นต้นไป  
 

เรื่อง ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เป็นต้นไป                                                                                              สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศ ยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ได้แก่ ตาก ตราด นครราชสีมา นราธิวาส ปาย เพชรบูรณ์ และสุโขทัย สำหรับท่าอากาศยานอื่นที่ไม่ปรากฏรายชื่อ ขอให้ติดตามประกาศจาก กพท. ต่อไป
ขอให้ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานโปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละสนามบิน และการปฏิบัติตัว ในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัด และเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ทั้งนี้ กรณีอากาศยานขนส่งผู้โดยสารจากภายนอกประเทศ ยังคงห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น.
สำหรับรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ได้แก่ ขอนแก่น ชุมพร ตาก ตราด ตรัง นครพนม นครราชสีมานครศรีธรรมราช น่านนคร นราธิวาส บุรีรัมย์ ปาย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ระนอง ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง สกลนคร สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ เชียงใหม่ ดอนเมือง แม่ฟ้าหลวงเชียงราย สมุย สุวรรณภูมิ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ หัวหิน อู่ตะเภา

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 14.49 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473