HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
เรื่อง การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ?  
 

เรื่อง การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ?                                       การผ่อนคลายระยะที่ ๔  ตามข้อกำหนดฯ ฉบับ ๑๐ แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รัฐบาลได้ผ่อนคลาย กิจกรรม กิจการ สถานที่ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ความจำเป็น ความพร้อมและ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต การปรับตัวของประชาชน และความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ดังนี้
- การใช้สถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนเอกชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนที่มีนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน ต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียน การสอน สถานที่ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด สำหรับ โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ผ่อนผันให้จัดประชุม อบรม สัมนา นิทรรศการ แสดงสินค้า จัดเลี้ยง งานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจำหน่ายสุราหรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ทำได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมาย โดยให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่เปิดให้บริการ สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัด สวัสดิการให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ ดำเนินการให้บริการได้แบบรายวัน         - กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ผ่อนผันให้มีการอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้า ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือนวดแผนไทย ยกเว้น อาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการ และผ่อนผันให้เปิดสวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้น การใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวเช่น บ้านบอล บ้านลม สำหรับการออกกำลังกายแบบกลุ่ม สามารถดำเนินการได้ รวมถึงสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายหรือเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬา ยกเว้น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นสามารถให้จัดให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดสดได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน                                                  - การเดินทาง ผ่อนผันให้มีการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด
สำหรับมาตรการในระดับจังหวัด ให้ดำเนินการตามมาตการป้องกันโรคและการจัดระเบียบตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด โดยยังมีอำนาจในการสั่งให้เปิด-ปิด สถานที่ที่มีความเสี่ยง และหากพบการกระทำที่มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 15.06 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473