HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
เรื่อง รัฐบาลเยียวยา ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน  
 

เรื่อง รัฐบาลเยียวยา ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน                   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเงินช่วยเหลือเยียวยา คนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือน รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะได้รับตั้งแต่พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓ (สิทธิ์ใน เดือนพฤษภาคม รัฐบาลจะทำการจ่ายย้อนหลัง) โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด  
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๖๔,๒๒๒ คน โดยผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา ๓,๐๐๐ บาท จะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐ (โดยผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้) ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๙ ๒๓๔๕ หรือ ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๑๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 15.09 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473