หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565  
 

📣🎉แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
📌สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์ เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) (เพิ่มเติม) ให้ครบตามจำนวนโควตาที่ได้รับการจัดสรรจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565
       ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ ผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมชำระเงินประกันการเดินทางล่วงหน้าเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จริง ในอัตราคนละ 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
       ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกำหนด 3 ประการ ดังนี้
       1. มีอายุต่ำกว่า 65 ปี
       2. ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสตามที่กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกำหนด
       3. แสดงผลการตรวจโรคโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
       ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://multi.dopa.go.th/haj/news/cate6/view125

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 14.25 น. โดย คุณ สมฤทัย ชัยยะคำ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441