HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
  
เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง  
 

เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลใน Social Media เกี่ยวกับการเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท จากรัฐบาล ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลางนั้น ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด คิดว่ารัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลืออีก ๓,๐๐๐ บาท โดยจะเข้ามาลงทะเบียน และเช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับเช็คสิทธิ์สวัสดิการสังคมของภาครัฐ

เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนจะไม่หลงเชื่อข้อมูลที่เป็นเท็จ กรมบัญชีกลาง ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว ไม่เป็นความจริง เนื่องจากระบบ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลาง คือระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่จ่ายกรณีปกติเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลที่แชร์ใน Social Media หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 14.58 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473