HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
  
เรื่อง ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะที่ ๒” จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราทั่วประเทศ  
 

เรื่อง ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะที่ ๒” จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราทั่วประเทศ                                                                 สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคโควิด-19 จนทำให้ถูกเลิกจ้างงาน โอกาสมาถึง ท่านแล้ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน ในสังกัด ๗๐ แห่งทั่วประเทศ จัดโครงการ “อว. สร้างงานระยะที่ ๒” เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (กรกฎาคม ถึง กันยายน) จำนวน ๓๒,๗๑๘ อัตรา โดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
โดยในขณะนี้หน่วยจ้างงานทั้ง ๗๐ แห่ง อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครงาน ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย โทร ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๐ - ๓๑ และเว็บไซต์ของ หน่วยจ้างแต่ละแห่งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทยอยลงประกาศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 15.13 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473