HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
  
“มติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติขยายกรอบเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63  
 

“มติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติขยายกรอบเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 จากเดิมที่กำหนดช่วงเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยการขยายกรอบเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 เพิ่ม 1 เดือน จะส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 151,749 ครัวเรือน ได้รับสิทธิประกันรายได้และได้รับเงินชดเชยส่วนต่างในอัตรา 0.29 บาทต่อกิโลกรัม เช่นเดียวกับเกษตรกรที่ปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งคิดเป็นวงเงินรวม 505.91 ล้านบาท”

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ค. 2563 เวลา 16.01 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473