HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชาสัมพันธ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมประชาชนทุกท่านใช้บันไดด้านหน้าสำนักงานขึ้น-ลงทางเดียว สวมหน้ากาก ล้างมือ และลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการน่ะค่ะ #เทศบาลตำบลธารเกษม #โควิด19 #COVID19  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 16.11 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473