หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิดีโอพร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนแก่่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง  18 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  18 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  12 พ.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565  12 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงพ่คลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  12 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  10 พ.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2485  10 พ.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  10 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542   10 พ.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  10 พ.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  10 พ.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2565 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441