หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
เทศบาลตำบล ธารเกษม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน [ 20 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ [ 6 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
วีดีทัศน์ การเปรียบเทียบปรับทางอาญา เบื้องต้น [ 2 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 [ 8 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ [ 6 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ฎกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคำอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
กฎหมายความรับผิดอันเกิดจากเช็ค [ 23 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
รวมกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 18 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 10 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
พระราชบัญญัติว่่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 10 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 12 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 12 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 12 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 12 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)  
 
 
" ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลธารเกษม
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441