หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
เทศบาลตำบล ธารเกษม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธารเกษม ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี [ 13 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [ 9 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลธารเกษม พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน [ 19 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2562) [ 15 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ระเบียบเทศบาลตำบลธารเกษมว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน [ 20 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ [ 6 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
วีดีทัศน์ การเปรียบเทียบปรับทางอาญา เบื้องต้น [ 2 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 [ 8 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ [ 6 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ฎกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคำอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
กฎหมายความรับผิดอันเกิดจากเช็ค [ 23 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รวมกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 18 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 10 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติว่่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 10 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2   
 
 
" ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลธารเกษม
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441