หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
เทศบาลตำบล ธารเกษม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของของปกครองสูงสุด [ 23 ส.ค. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 16 ส.ค. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2357 [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือกฎหมาย คู่คนธารเกษม ตอน การระวังคำพูด การพูดดูหมิ่น การพูดหมิ่นประมาท การพูดดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย [ 10 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธารเกษม ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี [ 13 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [ 9 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลธารเกษม พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน [ 19 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2562) [ 15 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ระเบียบเทศบาลตำบลธารเกษมว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน [ 20 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ [ 6 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
วีดีทัศน์ การเปรียบเทียบปรับทางอาญา เบื้องต้น [ 2 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 [ 8 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ [ 6 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2   
 
 
" ธารเกษมน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา เกษตรก้าวหน้า
ส่งเสริมภูมิปัญญา รักษาคุณภาพชีวิต "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลธารเกษม
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441