HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลธารเกษม


นางวัฒนา โพธิ์สัย
รองปลัดเทศบาลตำบลธารเกษม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


.
หัวหน้าสำนักปลัด


.
ผู้อำนวยการกองคลัง


.
ผู้อำนวยการกองช่าง


.
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


.
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-263-473