หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายจุมพฏ ปลื้มสำราญ
ปลัดเทศบาลตำบลธารเกษม
โทร : 036-263473


นางวัฒนา โพธิ์สัย
รองปลัดเทศบาลตำบลธารเกษม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธีรยุุทธ พงษ์ศิริ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


.นางสาววิศนี ขาวสอาด
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุทัศ พงษ์สละ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวสมใจ อุ่นดวง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นางสาวสมใจ อุ่นดวง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441