หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
พนักงานเทศบาล
 
 


นายจุมพฏ ปลื้มสำราญ
ปลัด เทศบาลตำบลธารเกษม
โทร : 089-8207307


นางวัฒนา โพธิ์สัย
รองปลัดเทศบาลตำบลธารเกษม
 
สำนักปลัด
 


.นายธีรยุุทธ พงษ์ศิริ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสมใจ อุ่นดวง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายธีรยุทธ พงษ์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวรัตนภัทร เกิดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวกมลวรรณ บุญสืบวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441