หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

facebook
ทต.ธารเกษม

facebook
ทต.ธารเกษม
ทต.ธารเกษม
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลธารเกษม
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
พนักงานเทศบาล
 
 


นางวัฒนา โพธิ์สัย
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลธารเกษม


นางวัฒนา โพธิ์สัย
รองปลัดเทศบาลตำบลธารเกษม
 
กองการศึกษา
 


นางสาวสุธามาส ป้อมภกรรณสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางอรษา โฉมงาม
ครู คศ.1


นางมณีรัตน์ บุญช่วย
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-193-9441